Wczoraj kredki rządziły/ Yesterday ruled colored pencils