Pille Kivihall


Notes. Z Tallina. Zaprojektowany i wykonany przez Pille Kivihall.
Zobaczyć lub kupić — podobny, bo ten jest jeden, zresztą każdy jest jeden jedyny,
ręcznie wykonany — można TUTAJ