KIDdesign II w IWP

Jeden z pierwszych klientów
Tu my, Buktole

ścięta głowa


Tu jedno z ulubionych wydwncitw

A to nie wiemy, kto to?