PROSIAKOWI POLEPSZYŁO SIE, odkąd ma płaszcz… i WŁAŚCICIELKĘ :)