Posty

Moje dziełka. Z pierwszych zajęć w SZKOLE PATCHWORKU :)

Kilka insektów

Nie masz SOWY?

SZKOŁA PATCHWORKU

A w witrynie… kilka nowych Buktoli :)

Remigiusz

Kilka muszek