Nie masz SOWY?

Sowa. Buktolowa sowa :)
z dodatkiem tkanin Gutermann