A w Lubinie... VOGUE! I to francuski / Lubin in Poland, and French Vogue!

W jedynej kawiarni jaką znalazłam, leżał sobie VOGUE, a w nim właśnie to :)
I found only one Coffee Shop in whole city. But as a reward they have French Vogue
I browsed it and found this knitted things