Postępy/ Progress

Ciąg dalszy większego projektu :) Wciąż Krok 3, czyli szycie, zszywanie, przyszywanie, igłą malowanie/
Continuation of some big new design, .Still STEP 3, sewing, quilting, painting by threads

Początek jest TUTAJ / Begining is HERE

O tym samym projekcie / Related posts: