O Warsztatach. O tym jak szyję/ About workshops

Na początku, chciałam podziękować wszystkim uczestniczkom za udział w moich warsztatach, za wspólnie spędzony czas i zabawę. I za zainteresowanie, większe niż się spodziewałam. W sumie było 5 grup, a rezultaty spotkań zaskakujące, nawet dla samych uczestniczek! Poniżej ich prace :)


At the beginning, I wanted to thank all women for participating in my workshops, thank you for fun and time spent together. And for your interest, bigger than I expected. In total there were 5 groups, and the results of meetings surprising, even for the participants! Below you can see their beautiful works.

Wszystkich zainteresowanych moim szyciem zapraszam na warsztaty w Szkole Patchworku Anny Sławińskiej. Więcej informacji na stronie www.szkolapatchworku.pl
ZapiszZapisz