Sowa Dürer'a/ Dürer, The OwlDürer jest jednym z moich ulubionych rysowników, a jego rysunki
są przyjemnym tematem
i właściwie dość prostym do wyszycia.

Dürer is one of my favorite drawer, his works are good theme
and there are easy (in some way) to quilt.O tym samym projekcie / Related posts:
 http://www.buktole.com/2017/01/sowa-durera-durer-owl.html