Jak malowałam Bosch'a/ How I painted H.Bosch


01.2017
02.201703.2017
05.2017


06.2017


08.2017

BRUKSELA i wielkie rozczarowanie… Replika, nie wiem czy sam Bosch ją wykonał (podpisano, że on). Marnie to wygląda/ BRUSSELS and such disappointment ... Replica, I do not know if Bosch himself did it (it was signed that he did). It looks no good.
11.2017


01.2018

02.201822.02.2018 Done! (skan wykonany przez maluje.pl)