Inne strony / Other places

 Już dawno doszłam do wniosku, że te czasy dają za dużo możliwości. Wszystkiego za dużo. Zupełnie przypadkiem kliknęłam na link z własnym blogiem. I dziwię się, że ostatni post to ponad rok temu… A za chwilę… już się nie dziwię. Bo Facebook, bo Instagram, bo Domestika. 
Robię więc listę miejsc, jeśli ktoś chciałby zobaczyć co robię. Bo na tym blogu chwilowo mnie nie ma. Trudno być w tylu miejscach na raz. W ogóle teraz ciągle trzeba potwierdzać swoje istnienie. Wszędzie. Chwila nieobecności i już jest się głęboko… w… 

FB o wszystkim/ about everything
FB
INSTAGRAM ILUSTRACJE / illustrations
DOMESTIKA

It's been a while since I realized that the times we live in are offering you just too many options. Too much of everything. I just accidently opened my own blog. What a surprise it was that my latest post there had been one year old already… But come to think of it... it's not a surprise actually as there is Facebook, there is Instagram, there is Domestika.
So I'm coming up with a list of my sites and social media so that you can follow what I've been up to as I'm currently not updating my blog. It's just difficult to be present and active everywhere at the same time. Another thing is that nowadays, you constantly need to confirm that you are present and existent. Everywhere. You are not present for just a while and you are immediately in deep...


Zapraszam i pozdrawiam wszystkich zaglądających na tę stronę / Best regards
Ula