Moje dziełka. Z pierwszych zajęć w SZKOLE PATCHWORKU :)