Co można zmieścić w nerce? / What you can hold in your Hip Bag

Ta nerka niedługo wybiera się do Londynu. Z pewnością będzie zwiedzała galerie
i muzea. Będzie dużo jadła i p…
This Hip Bag is going to London soon. It will visit galleries and museums.
It will be eat and drink a lot of…

Rozmiar pokaźny (25x20x7cm). Chyba — dla równowagi — lepiej nosić ją z przodu :D
Sightly size
(25x20x7cm). I think — for balance —better to wear it on front of you

Z boku kieszonka na bilety. Muszą być pod ręką!
Small pocket for tickets. They have to be close. Always

Można w niej zmieścić… / You can put…

…książkę, notes, pisaki, okulary przeciwsłoneczne,
aparat fotograficzny, telefon, portfel, prospekty
i bilety oczywiście. I świeżo zakupione
gumki recepturki.
/ …book, notebook, liners, sunglasses, camera, phone,
wallet, flies, tickets of course. And freshly purchased
rubber bands
Rogacz pozdrawia, jeszcze z ogródka w Polsce ;)
Beetle says hello, from Poland