Trochę pracy/ A little bit of work

Na podstawie oryginału/ According to oryginal Superintelligence
Illustration Owl by Ula Buczkowska