Coś innego/ Something different


Próbuję zrobić coś bardziej rysowanego nicią niż malowanego. I wciąż nie mogę pozbyć się koloru :D
I am trying to do something more like drawing less like painting, but… still It is so colorful :))





W papryce miał być jeden kolor nici, max 4 kolory tiuli i len. A jest najmniej 6 kolorów nici Gütermann do haftowania, reszta się zgadza :) / 

The pepper was supposed to be one thread color, max 4 colors tulle and linen. And there is at least 6 colors Gütermann thread embroidery, the rest agree :)

Tutaj, wygląda to lepiej/ Here, much better 
Idę próbować dalej/ I am going to trying again