Wokół WORKA KOŚCI/ Around THE BAG OF BONES

Na początku była czaszka z kośćmi i książkami. Ale przedtem było dużo pracy graficznej (w innym poście w przyszłości).
On the beginning was a skull with bones and books. But before was a lot of graphic design (other post in a future).
Rysunek powstał z myślą o Exlibrisie, a skończyło się na quilcie / It was an idea for ex-libris only, but finally I sew a quilt
Tym razem wymyśliłam, że zrobię to inaczej, może lepiej tzn. prościej, szybciej. Nabyłam wcześniej podświetlarkę, bardzo praktyczną rzecz (tutaj — polecam to miejsce z wielu powodów, poza zakupami drukuję i oprawiam tam prace) i odrysowałam bezpośrednio na materiale czaszkę z wydruku. A co potem, pokażę w kolejnym poście :)

This time I came up with the idea that I would do it differently. I bought a backlight, a very practical thing (here - I recommend this place for many reasons: shopping, printing, framing) and drew directly on canvas on the print. What next, I’ll show in the next post :)