Posty

Sasza rysowana wszystkim/ Sasha drawn with all tools

Przerwa na lody/ Ice cream break!

W między czasie/ In the meantime

PAPER QUILLING

Aplikacja szyta ręcznie, na spódnicę/ Application sewn on skirt by hand

Spódnica/ Skirt